TEMPLES

WRITINGS OF GURUDEVAN

Books of Sree Narayana Guru

Books of Sree Narayana Guru
Advaitha Deepika
Anukampa Desakam
Anubhuti Desakam
Ardhanareeswara Sthavam
Arivu
Ashramam (Sanskrit)
Atmavilasam
Atmopadesa Satakam
Bahuleyashtakam (Sanskrit)
Bhadrakaliashtakam (Sanskrit)
Brahmavidya Panchakam (Sanskrit)
Charama Slokangal (Sanskrit)
Chidambarashtakam (Sanskrit)
Chijjada Chithanam
Chinta Jadangal
Chitambara Ashtakam
Daiva Chinthanam
Daiva Dasakam
Darsana Mala (Sanskrit)
Devi Sthavam
Dharmam (Sanskrit)
Dhdralaki Ashtakam
Homa Mantram (Sanskrit)
Indrya Vairagyam
Isavasya Upanishad
Janani Navaratna Manjari
Jathi Nirnnayam
Jati Lakshanam 
Jati Mimamsa
Jeevakarunya Pachakam
Kali Natakam
Kolatheeresa Sthavam
Kundalani Pattu
Mananatheetam
Mangalasamsakal 
Mannanthala Devi Sthavam
Municharya Panchakam (Sanskrit)
Nava Manjari
Nirvruthi Panchakam (Sanskrit)
Ottapadyangal 
Ozhivil Odukkam
Pinda Nandi
Prapancha Srishti 
Sadacharam
Sadasiva Darsanam
Samasya 
Saravana Bhava Stotram
Shanmathura Sthavam (Sanskrit)
Shanmuka Dasakam
Shanmuka Keerthanam
Siva Ashtakam
Siva Prasada Panchakam
Siva Satakam
Siva Sthavam
Slokathrayi (Sanskrit)
Sree Krishnana Darsanam
Sree Vasudevashtakam
Srikrishna Darshanam 
Subramanya Ashtakam
Subramanya Keerthanam
Subramanya Stotram
Swanubhava Geethi
Thevara Pathikankal (Tamil)
Thevarappathikangal
Thirukural
Vairagya Desakam
Vedantha Soothram (Sanskrit)
Vinayaka Ashtakam
Vishnashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *